3 investeringar för en ökad säkerhet på arbetsplatsen

Det är viktigt att alla på en arbetsplats kan känna sig säkra under arbetsdagen. Den största faran mot svenska företag idag är cyberattacker och olaga dataintrång som kan orsaka katastrofala konsekvenser. Men även företag som hanterar viktiga dokument fysiskt och har dyr utrustning är måltavlor för brottslingar. Just därför är det viktigt att ditt företag investerar i rätt säkerhetsåtgärder för att öka säkerheten på arbetsplatsen.

  1. Larmsystem som håller brottslingarna borta

Alla företag, stora som små, behöver investera i ett avancerat och välfungerande larmsystem. Med ett bra säkerhetslarm på arbetsplatsen kan ni känna er mer trygga under arbetsdagen, men också när alla gått hem. Det är trots allt ofrånkomligt att skydda ditt företag och era värdefulla tillgångar. För att inte tala om att larm främjar en trygg arbetsmiljö för alla.

De allra flesta företag har redan någon form av larmsystem på arbetsplatsen. Om du har ett föråldrat system, eller om ni ska flytta till ett nytt kontor, kan det vara en bra idé att undersöka vad som finns tillgängligt på marknaden idag. Larmsystem blir trots allt mer avancerade för varje dag som går. Att köpa ett nytt larmsystem kan därför vara en stor investering!

  1. Arkivskåp för säker dokumentförvaring

Även om samhället blir alltmer digitaliserat är det fortfarande många verksamheter som föredrar, eller är illa tvungna, att hantera fysiska dokument. Fysisk dokumenthantering är nödvändigtvis inte en säkerhetsrisk för företaget, men om handlingarna förvaras på felaktigt sätt finns det en risk för att de hamnar i orätta händer. 

Trots hypermoderna säkerhetslarm på arbetsplatsen bör företag som hanterar fysiska dokument därför investera i stöldfördröjande och inbrottsklassade arkivskåp som förhindrar inbrottstjuvar från att komma åt era handlingar. Då tillför ni ett extra lager skydd till arbetsplatsen och minskar risken för att sekretessbelagda handlingar hamnar utanför företaget.

  1. Bra digital infrastruktur för att främja IT-säkerheten

Som sagt är cyberkriminalitet ett stort hot mot svenska arbetsplatser idag och antalet attacker accelererar. Därför är det minst lika viktigt att investera i åtgärder för att förhindra olaga dataintrång som det är för att hindra inbrottstjuvar att bryta sig in på arbetsplatsen.

En bra digital infrastruktur främjar IT-säkerheten på arbetsplatsen genom att minska riskerna för olika typer av cyberattacker, som virus, skadliga koder, trojanska hästar och DDos-angrepp. 

För det första bör ni se till att alla på arbetsplatsen är utbildade inom god IT-säkerhet, samt att alla era datorer är utrustade med uppdaterade programvaror. Ni bör också investera i bra antivirusskydd, brandväggar och så vidare för att försäkra en så stark IT-säkerhet som möjligt.

Sammanfattning

Det finns många åtgärder moderna företag kan vidta för att stärka säkerheten på arbetsplatsen. Det blir trots allt viktigare idag i och med att kriminaliteten i landet ökar, inte minst den nätbaserade kriminaliteten. 

Ett larmsystem som håller brottslingarna borta, ett arkivskåp som förhindrar att sekretessbelagda handlingar hamnar i orätta händer samt en bra digital infrastruktur för att främja IT-säkerheten är bara tre av många investeringar ni kan göra. Det kommer att göra stor skillnad för säkerheten på arbetsplatsen och därför löna sig i längden.