Backup och Kryptering

Alla bör ta en backup av deras viktigaste filer. Tänk på alla dina bilder, dokument, program m.m. som försvinner för alltid om din Mac stänger ner och du inte har tagit någon backup. Frukta dock inte. MacKeeper tar automatiskt en backup av dina viktigaste filer så att du alltid har dem säkra om olyckan skulle vara framme. Förutom detta så tar MacKepper även hand om att skydda dina känsliga filer mot obehöriga personer. Du väljer helt enkelt dina viktigaste filer, så krypterar MacKeeper dem, och bara du kan få tillgång till dem med ett lösenord som du själv väljer. Inte ens hackare kommer att kunna få tillgång till dessa filer. Ett sista hjälpsamt verktyg från denne avdelning är File Shredder som låter dig radera filer fullständigt från din Mac. Om du raderar filer på normalt sätt så kan tekniskt duktiga personer ändå få tillgång till dem på ett ganska enkelt vis.

Ta backup av dina filer meddetsamma. Ladda ner MacKeeper nu.

Kryptering av data

Denne funktion skyddar dina privata filer. Den krypterar och gör helt enkelt dessa filer osynliga på hårddisken. När du skriver in lösenordet som du själv har valt får du återigen tillgång till filerna. Funktionen är mycket enkel att använda och kommer att vara till stor fördel för de flesta, speciellt affärsmän och dylikt. Det finns många som saknar denne funktion på deras dator eller telefon, så det kommer definitivt att vara en del av programmet som du kommer att bli glad över. Nu kan du ha precis vad du vill på din dator. Det finns inte längre någon utomstående som kan snoka i dina saker utan att få lov till det först.

Det kan vara otroligt lugnande för de flesta om de har möjligheten att exempelvis gömma bilder eller skrivna dokument, då dessa typer av filer ofta kan innehålla personliga ämnen som du inte vill att andra ska se. Nu blir det mycket lättare att skydda dem med dina lösenkoder, och det blir plötsligt bara de personer som känner dig riktigt väl som kan ta sig till dokumenten för att du exempelvis själv har berättat koden för dem. Du kan givetvis också ändra din kod om du har på känn att det finns personer som känner till koden trots att du inte vill att de ska veta om den. Det kan trots allt hända att du ändrar åsikt kring huruvida personen ska känna till koden eller inte.

Återskapandet av filer

Om olyckan redan skulle ha varit framme så är allt kanske inte borttappat ändå. Det inbyggda Files Recovery kan nämligen återskapa annars ödelagda filer till en viss grad. Funktionen scannar djupgående din Mac och hittar filer som annars vore raderade eller skadade.

Med denne funktion kan du kanske rädda dig själv från vissa obehagliga situationer då det kan vara väldigt frustrerande att mista sina filer – det har de flesta erfarenhet av. Men med MacKeeper har du en god chans att rädda dina dokument innan de är helt borta. Givetvis finns det en risk för att det har skett en skada inom filen, men det kan du möjligtvis själv lätt rätta till. De kan exempelvis vara en skada där någonting har blivit borttaget från en text, men då kan du naturligtvis utan alltför mycket besvär skriva om det igen. Det är en tröttsam uppgift, men hellre det än att du skulle skriva om hela dokumentet återigen.

Det kan dessvärre också hända att dina filer är putsväck och du då inte har möjlighet att få tillbaka dem till din dator. Dock är MacKeeper din bästa möjlighet att faktiskt få tillbaka dina filer, så det är nog det bästa att börja med.

Backup

MacKeeper kan ta en backup av dina filer. Du behöver bara välja vilka och därefter sätta en fast tidpunkt för när det ska ske. Du kan spara backup-filerna på en USB flash disk, en extern hårddisk, en FTP server eller på ZeoDisk.

Detta gör det därmed mycket enkelt att komma ihåg att du ska ta din backup – i grund och botten behöver du inte själv komma ihåg någonting. Många har en tendens att glömma att det är viktigt med en backup, eller också lovar de sig själva att de ska komma ihåg att göra det senare och så händer det aldrig. På det sättet kan du snabbt tappa bort en stor mängd filer om någonting skulle hända med din dator. Det blir de flesta riktigt nedstämda av, vilket ger en god anledning till att inte glömma att göra en backup. Det är ofta personliga saker som betyder något för dig, eller också är det filer som du har arbetat hårt med. Oavsett vad är det enbart en riktigt god idé att komma ihåg att hålla kolla på ens backups, vilket nu blir mycket enkelt med MacKeeper.

Om du hellre vill har färre filer på din Mac, rensa din Mac. Du behöver givetvis inte välja en av delarna. Du kan lätt behålla några filer, men även radera några andra. Det beror på vad du önskar med din dator.

Radera filer – fullständigt

När du raderar filer på din Mac raderas de inte i verkligheten. De göms bara ur vägen. Om du därför önskar att få en fil helt ur vägen ska du använda dig av File Shredder som raderar filer fullständigt så att de aldrig igen kan återskapas.

Detta kommer också att göra din dator snabbare. Ju färre filer den ska spara på, desto snabbare är den och kan klara sina uppgifter mycket bättre. Det finns självfallet många saker som du kan göra för att få en snabbare mac om det är vad du önskar. Det behöver inte bara vara en process där du enbart ska radera en stor mängd filer. Dessutom blir det en mycket trygg känsla vid vissa tillfällen om du vet att filerna är helt borta och inte kan grävas upp av exempelvis hackare. Du kan plötsligt vara säker på att dessa filer är borta från din och andra datorers minne.

Du ska givetvis vara säker på att du vil radera dina dokument permanent innan du gör det. Du kan snabbt bli lite sur på dig själv om du får ett dokument raderat på ett sådant sätt, och så ville du ändå gärna ha filerna på din dator.

Ladda ner MacKeeper gratis här.